Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sicilskyolej.cz.

Prodávající:

Ing. Eliška Marcinková
J. A. Komenského 454
431 51 Klášterec nad Ohří
Česká republika
IČ: 036 42 623

Bankovní spojení:

Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
1333096041/3030 (pro platby v CZK)
IBAN: CZ69 3030 0000 0013 3309 6041, BIC: AIRACZPP

Kupující:

Spotřebitel:
Je fyzická či právnická osoba, která nenakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.

Podnikatel:
Je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího distančním způsobem. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sicilskyolej.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla prodávajícího.
 3. Je-li kupujícím Spotřebitel, řídí se smluvní vztahy, pokud nejsou těmito obchodními podmínkami přesně upravené, občanským zákoníkem. Je- li kupujícím Podnikatel, řídí se smluvní vztahy, pokud nejsou těmito obchodními podmínkami přesně upravené, obchodním zákoníkem.
 4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 160 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Dodavatel shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon, email. Tyto údaje slouží k identifikaci zákazníka a správnému doručení objednávek. Odsouhlasením obchodních podmínek je kupující zařazen do databáze zákazníků.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající prodává extra panenský olivový olej od renomovaného výrobce (dále jen „zboží“). Každý jednotlivý kus zboží má své specifikace (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost…), které jsou uvedeny na obalu výrobku. Zboží je třeba skladovat dle specifikací uvedených na obalu. Trvanlivost je uvedena na obalu produktu.
 2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč. uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. zvláštní dohoda v Kč, v místě odběru, …). Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny u potvrzených objednávek z dřívější doby, jejichž realizace nastává s odstupem 3 měsíců a více, podle vzniklých změn dovozních cen a výkyvů měny. Přesáhne-li toto zvýšení 5 % dohodnuté ceny, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu, do kterého vstupuje buď jako nepřihlášený uživatel nebo formou přihlášení pod přiděleným uživatelským jménem a heslem. Přístup obdrží kupující e-mailem zaslaným až na základě vlastní registrace do systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka „do košíku“), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. 
 6. Cena v objednávce je vždy cena aktuální a konečná. Zákazník nemá nárok na další slevy (akční slevy), které nebyly platné v době uzavření objednávky.
 7. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.
 8. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Platební podmínky

 1. Nejpozději v den dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura za zboží. Všechny potřebné informace o požadavcích na skladování zboží jsou uvedeny na etiketách jednotlivých kusů zboží. Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevhodným skladováním zboží.
 2. Kupující může platit za zboží následujícími způsoby:
  1. hotově při osobním převzetí
   Kupující po překontrolování a převzetí zboží uhradí cenu dodávky v hotovosti proti dokladu o zaplacení.
  2. platební kartou nebo platební bránou PayPal
   Tento způsob platby se uskuteční před odesláním objednávkového formuláře,následně kupující obdrží potvrzení prostřednictvím e-mailu o uskutečněné objednávce a provedené platbě.
  3. bankovním převodem na výše uvedené číslo účtu
   Tento způsob platby se uskuteční po odeslání objednávkového formuláře, následně kupující obdrží potvrzení prostřednictvím e-mailu o uskutečněné objednávce a instrukce pro zaplacení kupní ceny. Po připsání částky na bankovní účet prodávajícího bude kupujícímu odesláno potvrzení o provedené platbě a objednávka bude předána k expedici.
  4. na dobírku
   Při dodání zboží smluvním přepravcem je možné platit hotově při převzetí zboží. K celkové částce za zboží je účtován poplatek za dobírku dle ceníku přepravce.
 3. Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky
 4. V případě celkové hodnoty 1 balíku nad 2.000,- Kč v rámci ČR, nebudou účtovány poplatky za přepravu. V případě, že bude objednávka do 1.999,- Kč, bude kupující o ceně dopravy informován v jednotlivých krocích před odesláním objednávky.
 5. Slevy a akce uvedené v katalogu produktů platí do vyprodání skladových zásob nebo do odvolání. Slevy není možné sčítat.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží, které je skladem, je odesíláno pokud možno obratem, zpravidla však do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V době naskladňování nového zboží či v období obchodní špičky (předvánoční období apod.) se doba expedice může prodloužit.
 2. V případě platby předem je objednávka předána k expedici až po uhrazení kupní částky za zboží na účet prodávajícího.
 3. V případě, že zboží není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství, je kupující informován e-mailem či telefonicky, a je dohodnuto náhradní řešení.
 4. Není-li v souladu s čl. IV. odst. 4. těchto obchodních podmínek, náklady na přepravu a dodání zboží hradí kupující.
 5. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený.
 9. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím nedojde ke shodě ve způsobu doručení zboží kupujícímu, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 10. V případě nadrozměrného balíku a balíku s nadváhou si prodávající vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti. 

VI. Storno objednávky

 1. Objednávku je možné zrušit jak telefonicky, tak e-mailem. Storno poplatky nejsou účtovány. Při stornu objednávky je důležité vždy uvádět číslo objednávky. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího (Ing. Eliška Marcinková, J. A. Komenského 454, 431 51 Klášterec nad Ohří) nebo na elektronickou adresu prodávajícího eliska.marcinkova@sicilskyolej.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V e-shopu prodávajícího https://eshop.sicilskyolej.cz/může kupující pro usnadnění využít připraveného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který nalezne zde, a který obsahuje všechny potřebné údaje. Je potřeba, aby si kupující formulář vytiskl, vyplnil jej a odeslal jedním z výše uvedených způsobů. Odstoupit od smlouvy může kupující i prostřednictvím jakéhokoliv jiného jednoznačného prohlášení odeslaného prodávajícímu. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel. Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod. Kupní cena bude kupujícímu vrácena na číslo účtu, které stanoví ve svém odstoupení od smlouvy (pokud původní platba probíhala hotově či dobírkou), nebo na číslo účtu, ze kterého byla provedena původní platba kupujícím. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Je potřeba, aby kupující k vracenému zboží přiložil také originál faktury za zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží, a to v bezvadném stavu, spolu se zmíněným originálem faktury za zboží. V případě vzniklých škod si prodávající vyhrazuje snížit kupní cenu o poměrnou část na základě uvážení o rozsahu vzniklé škody.
 2. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.
 3. Zboží zaslané prodávajícímu kupujícím na dobírku nebude převzato.
 4. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  - na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný ke kontrole neporušenosti obalu.
 6. Ustanovení 1. až 4. tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující podnikatel postupuje podle článku VII. obchodních podmínek.
 7. Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci, poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily prodávajícího nebo jeho dodavatele, dávají prodávajícímu právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům. V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, má prodávající právo, i když to nebylo předem písemně dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

VIII. Reklamace

 1. Opožděná dodávka:
  Pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů:
  1. havárie vozidla přepravce ze země původu
  2. havárie vozidla dopravce v rámci regionu
  3. kalamitní situace nebo složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.)
   nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky. Avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky, nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.
 2. Chybějící zboží:
  Prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nebo i celému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Prodávající vždy na skutečnost o nevykrytí objednávky kupujícího upozorní. Informace bude obsažena v dodacím listě a faktuře, kterou dostává kupující e-mailem. Pokud kupující nerozhodne jinak, bude původně objednané zboží přesunuto na následující termín dodávky.
 3. Vadné zboží:
  Vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží senzoricky a kvalitativně posoudit co nejdříve po jeho obdržení. Pokud zboží z nějakých důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, …) je kupující povinen o tom neprodleně informovat odpovědného zástupce prodávajícího (tentýž nebo následující den po dodání). V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 3. 2017.